Вишевицька об'єднана територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район

Проєкти рішень сесій №- «Про відмову в постановці на бухгалтерський облік (баланс )у Вишевицькій сільській раді садового будинку не введеного в експлуатацію (відумерлої спадщини), який знаходиться в садовому товаристві «Івушка» по вул. Лісовій, 19 Макалевицької сільської ради, яка знаходиться в стані припинення, та стягнення 60510,61 грн. на виконання рішення Радомишльського районного суду Житомирської області від 24.02.2014 року у справі №289/2162/13-ц»

Кількість переглядів: 85
Скликання: VIIІ скликання
Сесія: двадцять п'ята сесія
Тип документу: Проєкти рішень сесій
Дата: 19.12.2022
Номер документу: -
Назва документу: Про відмову в постановці на бухгалтерський облік (баланс )у Вишевицькій сільській раді садового будинку не введеного в експлуатацію (відумерлої спадщини), який знаходиться в садовому товаристві «Івушка» по вул. Лісовій, 19 Макалевицької сільської ради, яка знаходиться в стані припинення, та стягнення 60510,61 грн. на виконання рішення Радомишльського районного суду Житомирської області від 24.02.2014 року у справі №289/2162/13-ц
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.03 МБ)

УКРАЇНА

ВИШЕВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять п’ята сесія                                                                   VIІІ скликання
від 19.12. 2022року                        №
Про відмову в постановці на бухгалтерський облік
(баланс )у Вишевицькій сільській раді садового будинку
не введеного в експлуатацію (відумерлої спадщини),
який знаходиться в садовому
товаристві «Івушка» по вул. Лісовій, 19 Макалевицької
сільської ради, яка знаходиться в стані припинення,
та стягнення 60510,61 грн. на виконання рішення
Радомишльського районного суду Житомирської області
від 24.02.2014 року у справі №289/2162/13-ц
До Вишевицької сільської ради Житомирського району Житомирської області
надішла вимога адвоката Хомич І.О. про стягнення протягом семи робочих днів
з Вишевицької сільської ради, як правонаступника прав та обов’язків
Макалевицької сільської ради, на користь гр..Березнюк Т.Я. 60510,61 грн.
(шістдесяти тисяч п’ятсот десяти гривень 61 коп.) на виконання рішення
Радомишльського районного суду Житомирської області від 24.02.2014 року у
справі №289/2162/13-ц.
Але рішенням Радомишльського районного суду Житомирської області від
24.02.2014 року у справі №289/2162/13-ц не передавалась відумерла спадщина
до Макалевицької сільської ради, а саме будівельні матеріали вкладені в
будівництво першого та другого поверхів садового будинку не введеного в
експлуатацію (яке вважається незавершеним будівництвом) розташованого на
земельній ділянці в садовому товаристві «Івушка»по вулиці Лісовій, 108
(№19).Тому підстав для виконання рішення Радомишльського районного суду
Житомирської області від 24.02.2014 року у справі №289/2162/13-ц немає
Тільки рішенням Радомишльського районного суду Житомирської області від
02.10.2018 року №289/2263/17 (залишеного без змін постановою
Житомирського апеляційного суду від 16.01.2019 року) задоволено позовні
вимоги Березнюк Т.Я. та визнано спадщину, яка відкрилася після смерті її

колишнього чоловіка Василенка О.Ю., який помер 05.04.2016 року, що
складається з будівельних матеріалів, вкладених в будівництво першого та
другого поверхів садового будинку, не введеного в експлуатацію, який
розташований на земельній ділянці в садовому товаристві «Івушка» по вул.
Лісовій,19, Макалевицької сільської ради Радомишльського району
Житомирської області , кадастровий номер 1825085800:02:000:0304 -
відумерлою та передано її територіальній громаді Макалевицької сільської
ради Радомишльського району Житомирської області .
Але згідно інформації-листа від 14.12.2022 №56 року старости
Макалевицькогостаростинського округуГончаренко В.В. після отримання
Макалевицько сільською радою рішень вище вказаних судів, зокрема і
постанови Житомирського апеляційного суду від 16.01.2019 року посадові
особи Макалевицької сільської ради не виконали рішення судів – передану
територіальній громаді рішенням судувідумерлу спадщину не взяли на баланс,
не зробили її опис, не провели оцінку майна, не розглянули питання на сесії чи
виконкомі. Тільки за підписом секретаря Макалевицької сільської ради
Литвиненко С.Г. 01.04.2019 року за №43 був направлений лист представнику
Березнюк Т.Я. адвокату Хомичу І.О. такого змісту: «Макалевицька сільська
рада повідомляє, що нами було отримано вашу заяву –повідомлення, однак, на
сесії депутатів Макалевицької сільської ради дана заява не була розглянута в
зв’язку з тим, що нам не до кінця була зрозуміла суть Вашого звернення. Тому
ми запрошуємо Вас або вашого представника, на наступну сесію депутатів
Макалевицької сільської ради, яка відбудеться в кінці квітня, або на початку
травня цього року, для того , щоб Ви детальніше нам пояснили суть Вашого
звернення. Точну дату наступної сесії ми повідомимо окремо.»
Крім того, Макалевицька сільська рада у відповідності до рішення 1 сесії
Вишевицької сільської радиVIIIскликання від 15.12.2020 року, яким
передбачено реорганізацію Макалевицькоїсільської ради та передачу активів,
інвентарних карток до Вишевицької сільської ради, не передала інвентарних
карток на відумерлу спадщину, що є додатковим підтвердженням не взяття на
баланс відумерлої спадщини.
У відповідності до частини першої статті 10 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні » «для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під
час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність,
стан і оцінка».Унеможливлює взяття на баланс Вишевицькою сільською радою
відумерлої спадщини, що складається з будівельних матеріалів, вкладених в
будівництво першого та другого поверхів садового будинку, не введеного в
експлуатацію, який розташований на земельній ділянці в садовому товаристві
«Івушка» по вул.Лісовій,19, Макалевицької сільської ради Радомишльського
району Житомирської області , кадастровий номер 1825085800:02:000:0304 те,
що згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та
речові права на земельну ділянку земельна ділянка з цим кадастровим номером
належить на праві приватної власності Василенку Юрію Олександровичу,
державна реєстрація права в державному реєстрі прав здійснена

Радомишльським районним управлінням юстиції 04.09.2013 року (номер запису
про право в державному реєстрі прав 2412064), цільове призначення А.01.05
для індивідуального садівництва.
У відповідності до статті 373 Цивільного кодексу України .
«правовласності на землю гарантується  КонституцієюУкраїни .
Право власності на землю (земельнуділянку) набувається і
здійснюєтьсявідповідно до закону.
Право власності на земельнуділянкупоширюється на поверхневий
(грунтовий) шар у межах цієїділянки, на водніоб'єкти, ліси,
багаторічнінасадження, які на нійзнаходяться, а також на простір, що є над і
підповерхнеюділянки, висотою та глибиною, якінеобхідні для
зведенняжитлових, виробничих та іншихбудівель і споруд.
Власникземельноїділянкимає право використовуватиїїна
свійрозсудвідповідно до їїцільовогопризначення.
Власникземельноїділянкиможевикористовувати на свійрозсуд все,
щознаходиться над і підповерхнеюцієїділянки, якщоінше не встановлено
законом та якщоце не порушує прав іншихосіб».
Таким чином, будь які дії з відумерлою спадщиною з боку Вишевицької
сільської ради, в разі взяття її на баланс, буде порушувати право власника
земельної ділянки Василенка Юрія Олександровича використовувати її на свій
розсуд.
Зокрема, порушується право власника на забудову земельної ділянки
передбачене статтею 375 Цивільного кодексу України.
Радомишльський районний судЖитомирської області від 02.10.2018року
№289/2263/17 встановив. що відумерла спадщина складається з будівельних
матеріалів, вкладених в будівництво першого та другого поверхів садового
будинку, не введеного в експлуатацію.Згідно до частини другої статті 331
Цивільного кодексу Україниправо власності на новостворене нерухоме майно
(житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення
будівництва (створення майна).Якщо договором або законом
передбаченоприйняттянерухомого майна до експлуатації, право
власностівиникає з моменту йогоприйняття до експлуатації. Якщо право
власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній
реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. Таким
чином, Вишевицька сільська рада не зможе реалізувати право власності на
відумерлу спадщину без завершення будівництва, що буде вимагати
додаткових видатків з бюджету сільської ради.
У відповідності до частини першої статті 377 Цивільного кодексу
України «до особи, яка набула право власності на об’єктнерухомого майна
(житловийбудинок (крімбагатоквартирного), іншубудівлюабоспоруду),
об’єктнезавершеногобудівництва, право власності на якийзареєстровано у
визначеному законом порядку, абочастку у правіспільноївласності на
такийоб’єкт, одночасно переходить право власності (частка у
правіспільноївласності) або право користування земельною ділянкою, на
якійрозміщенийтакийоб’єкт, без зміниїїцільовогопризначення в обсязі та
на умовах, встановлених для відчужувача (попередньоговласника) такого
об’єкта, у порядку та на умовах, визначених  Земельним кодексом України .

Істотноюумовою договору, якийпередбачаєперехід права власності на
об’єктнерухомого майна (житловийбудинок (крімбагатоквартирного),
іншубудівлюабоспоруду), об’єктнезавершеногобудівництва,
якийрозміщений на земельнійділянці і перебуває у власностівідчужувача, є
умоващодоодночасного переходу права власності на такуземельнуділянку
(частку у правіспільноївласності на неї) відвідчужувача
(попередньоговласника) відповідногооб’єкта до набувача такого об’єкта».
Відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансовузвітність в Україні" активами, що
підлягаютьзарахуванню на баланс підприємства, організації,
вважаютьсяресурси, контрольованіпідприємством, організацією в
результатіминулихподій, використанняяких, як очікується,
приведе до отриманняекономічнихвигод у майбутньому.
Враховуючи вище викладені норми Цивільного кодексу України та
статті78, 83 Земельного кодексу України Вишевицька сільська рада буде
позбавлена права отримати економічну вигоду у майбутньому від відумерлої
спадщини в разі її взяття на баланс так, як відчужити її без земельної ділянки не
представиться можливим.
Враховуючи, що оцінкабудівельних матеріалів, вкладених в будівництво
першого та другого поверхів садового будинку, не введеного в експлуатаціюі
переданої як відумерлої спадщиниМакалеввицькій сільській раді проводилась,
як зазначено в рішенні Радомишльського районного судуЖитомирської області
від 02.10.2018року справа №289/2263/17, згідно з «Висновком
№13840/13841 сулової будівельно-технічної експертизи від 12 грудня 2008 року
залишкова вартість будівельних матеріалів (будинковолодіння) складає
119 823,0 грн.» та рішення Радомишльського районного суду Житомирської
області від 24.02.2014 , в якому вказано « що виділити в натурі будівельні
матеріали, що вкладені в будівництво першого та другого поверхів садового
будинку, не введеного в експлуатацію, розташованого на земельній ділянці в
садовому товаристві «Івушка» по вул. Лісовій,108 Макалевицької сільської
ради Радомишльського району Житомирської області неможливо без втрат їх
цільового призначення та зменшення їх вартості».
Згідно пункту 4 розділу 1 Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби"
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202
«Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в державному секторі»основні засоби - матеріальні активи, які
утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні
товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети
та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду
іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного
року;ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку
суб’єкт державного сектору очікує отримати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією);
Враховуючи, що з часу проведення будівельно-технічної експертизи
минуло 14 років ліквідаційна вартість відумерлої спадщини зменшилась, як і

зменшиласькорисність - втрата економічної вигоди або потенціалу корисності
в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного
відшкодування; (з врахуванням строку корисного використання-
експлуатації). Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний
період у часі, протягом якого активи будуть використовуватися суб’єктом
державного сектору або з їх використанням буде виготовлено (виконано)
очікуваний суб’єктом державного сектору обсяг продукції (робіт, послуг);
Враховуючи ці підстави та вище наведені норми правових актів без
проведення оцінки вартості та реєстрації відумерлої спадщини, як права
комунальної власності та вирішення питання переходу права користування
земельною ділянкою, на якій знаходиться незавершене будівництво, до
Вишевицької сільської ради на підставі статті 337 ЦКУ взяття на баланс
відумерлої спадщини не предсталяється можливим.
Керуючись статтею 22 Бюджетного кодексу України, статтями 8, 9 Закону
України "Про бухгалтерськийоблік та фінансовузвітність в Україні" статтею 25,
26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних
відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою,
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження
та транспорту, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Відмовити у виплаті на користь гр..Березнюк Тамари Яківни 60510,61 грн.
(шістдесяти тисяч п’ятсот десяти гривень 61 коп.) на виконання рішення
Радомишльського районного суду Житомирської області від 24.02.2014 року у
справі №289/2162/13-ц за вимогою представника Хомич І.О.
2.Секретарю сільської ради Синельник С.В. оприлюднити рішення на
вебсайтіВишевицької сільської ради.
3. Направити рішення представнику Березнюк Т.Я. адвокату Хомичу І.О. після
оприлюднення на вебсайтіВишевицької сільської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради
Синельник С.В.

Сільський голова Сергій ГАВРУТЕНКО


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь