Вишевицька об'єднана територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район

Програма соціального і економічного розвитку Вишевицької сільської ради на 2018 рік

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Вишевицької сільської ради  на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Методологічною основою розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000  № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (стаття 18) , постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України 30.03.2016 року № 75 затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

При її розробленні враховано головні стратегічні цілі, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385

        Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми забезпечував виконавчий комітет Вишевицької сільської ради. Було опрацьовано матеріали, надані  відділами з урахуванням пропозицій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконуючих обов’язків сільських старост, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку громади та наявних проблем у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку громади у 2018, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку громади.

РОЗДІЛ 1.

Соціально-економічна характеристика 

Вишевицької сільської  об’єднаної територіальної громади

 1. Загальна характеристика

Територія Вишевицької сільської об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Радомишльського  району Житомирської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в с. Вишевичі.

Територія Вишевицької об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції сільських рад, що об’єдналися. Площа громади складає 111,92 кв.км. До складу ради входять села: Вишевичі, Веприн, Межирічка, Ірша, Вирва.

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення та південно-західною залізницею. Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складе 4 км, максимальна (1 населеного пункту) – 13,5 км.

Територія Вишевицької громади складає 111,92 кв.км (або 11192,73 га), що становить 8,5 % від території Радомишльського району.

Територія громади межує з півночі з Малинським районом , з заходу – з  с.Меделівка та Краснобірка , з півдня та  південного сходу – з с. Велика Рача, Чудин, Кримок,  з сходу Городок, Біла Криниця, Макалевичі.

Загальна кількість мешканців громади складає 3138 осіб, у т.ч. дітей: дошкільного віку – 200, шкільного віку – 313, пенсійного віку -1043, працездатного населення -1582

Фото без опису

Фото без опису

Гідрографічна сітка громади  представлена найбільшою  річкою   – Тетерів , озерами та технічними водоймами.

Площа земель житлової та громадської забудови  складає 403,35га.

Площа земель лісогосподарського призначення становить 2409,7 га.

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 7673,6 га.

Площа земель водного фонду  складає 568,43 га.

На території громади наявні корисні копалини:  глина, пісок.

Фото без опису

1.2  Економічний потенціал громади

На території Вишевицької  громади зареєстровано 14 юридичних осіб та 30 фізичних осіб-підприємців.

В промисловості найбільшу питому вагу займають  сільськогосподарські підприємства – вирощування овочевих та зернових культур

В галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво.

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що здійснюють діяльність на території громади: ТОВ “Вишевичі”, ФГ “Тірас-2007”, СТОВ “Агрокомплекс-98”, ТОВ “Статус-Агро”, ФГ “Веприн”, ФГ “Межирічка”, ФГ “Острів”, ФГ “Світанок”

На території громади функціонує 13 закладів торгівлі,  5 аптек та 4 заклади  громадського харчування.

1.3 Інфраструктурне забезпечення

За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту здійснюється перевезення  по 3 автобусних маршрутах на внутрішньо обласній маршрутній мережі. Завдяки близькому розташуванню до залізничної станції частково задовольняються потреби жителів громади на міжобласні пасажирські перевезення.

На території громади газифіковано 2 населених пункти: с. Вишевичі, с Веприн

Телефонним зв’язком забезпечені всі населені пункти громади.

Протяжність комунальних доріг на території громади складає 53,3  км.

У тому числі:

 • - з асфальтним покриттям 14,9 км
 • - з щебневим покриттям  4 км
 • - без твердого покриття (грунтові)34,4

Зовнішнє вуличне освітлення наявне в 4 населених пунктах, загальна протяжність складає 21 км.

1.4. Заклади бюджетної сфери

За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території функціонують:

 • 5 закладів охорони здоров’я, а саме: 3 фельдшерсько-акушерських пунктів,  2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с.Вишевичі  та с. Ірша);
 • 5 закладів освіти, а саме: 2 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступенів, 2 загальноосвітніх навчальних заклади І ступеня-НВК , та 1 дошкільний  навчальний заклад;
 • 9 закладів культури: 4 бібліотеки, 5 будинків культури та клубів;
 • Вишевицький територіальний центр соціального обслуговування населення;

Фото без опису

1.5 Фінансово – бюджетна ситуація ОТГ

 

 

Найменування показника

Фактичне значення показника за 2016 рік тис.грн

Фактичне значення показника за 2017 рік тис.грн

Планове значення показника на 2018 рік тис.грн

Джерело інформації

1

Доходи бюджету об’єднаної територіальної громади(без трансфертів) на 1 особу

1,525

1,769

2,721

ОТГ

2

Капітальні видатки бюджету об’єднаної територіальної громади  на 1 особу

1,804

0,783

1,443

ОТГ

3

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб

2455,058

3675,490

4523,020

ОТГ

4

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від плати за землю та майно

1302,382

2167,273

2420,400

ОТГ

 

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку

78,683

108,923

110,000

ОТГ

5

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку

654,747

1000,554

1170,100

ОТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Фото без опису

Відсутність інвестицій та Програми підтримки  розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяли створювати нові робочі місця. Фінансова несамостійність сільських бюджетів впливає на динаміку поліпшення якості умов життя людей, розробку соціально необхідних проектів.

Повноваження сільської  ради  не дозволяють  в повній мірі використовувати природні ресурси на території громади.

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві.

Довготривала експлуатація доріг без проведення капітального/поточного ремонту унеможливлює повноцінне задоволення потреб населення у товарах i послугах.

1.6 SWOT - аналіз

Внутрішні фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

Розвинута інфраструктура — наявність залізно-дорожньої станції

Недостатній  рівень  капітальних інвестицій

Високий рівень кваліфікованих працівників

Недостатній рівень сфери послуг

Наявні вільні території під будівництво нових господарських об’єктів

Високий рівень безробіття ,відтоку робочої сили в міста

Невелика ціна на проживання та харчування

Недостатня мережа вуличного освітлення, незадовільний стан та кількість доріг з твердим покриттям

Наявність річок,ставків, лісів

Відсутність обладнаних відпочинкових зон, дитячих та спортивних майданчиків.

Вигідна географічне розташування

Відсутність паспортизованих місць для зберігання побутових відходів

 

Незадовільний стан будівель бюджетної сфери

Зовнішні фактор

Можливості

Загрози

Розвиток малого та середнього бізнесу

Недостатність власних фінансових ресурсів для сталого системного розвитку громади

Розвиток тваринництва в підсобних

господарствах,

Молодь не залишається працювати на селі

Розвиток сільського туризму

Малий досвід i поінформованість в залучені коштів міжнародних фондів

Розвиток громадських організацій

Погіршення якості  джерел питної води

     

РОЗДІЛ  2

Основні проблеми та пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку

Активне сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в економіці; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; реалізація ефективної регуляторної політики.

Посилення інвестиційної привабливості територіальної громади шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та ефективних стимулів для інвесторів;

Залучення інвестиційного ресурсу в економіку громади, а також донорської допомоги;

Розвиток внутрішнього ринку; підтримка місцевих товаровиробників та створення необхідних умов для розвитку виробництва товарів масового споживання; задоволення споживчого попиту населення через розширення пропозиції товарів і послуг.

Підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян.   

Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі забезпечення широкого доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг.

Впровадження енергоощадних  заходів  в бюджетній сфері, стимулювання населення до енергозбереження.

Покращення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Вишевицької громади є:

 • не проведена інвентаризація  земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;
 • дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;
 • зношеність основних фондів бюджетних установ;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, та дорожньої інфраструктури;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури у сільській місцевості;
 • забрудненість берегів рік, ставків та навколишньої території  побутовими відходами.

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою соціально-економічного розвитку Вишевицької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя населення.

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку Вишевицької громади у 2018 році є:

 • досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;
 • ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу;
 • реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави;
 • залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;
 • продовження удосконалення мережі освітніх закладів та закладів культури;
 • покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних послуг населенню;
 • покращення інфраструктури  та благоустрою.

 

РОЗДІЛ 3

Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку громади

3.1 Інвестиційна політика

Проблемні питання: 

Недосконалість, нестабільність законодавчої та нормативної бази, що регулює інвестиційну діяльність.

Нерозвиненість необхідної інвестиційної інфраструктури у громаді. Недостатня поінформованість вітчизняних та іноземних бізнес кіл щодо інвестиційного потенціалу громади.

Висока вартість позикових (банківських) ресурсів і, як наслідок, основним каналом притоку інвестицій залишаються власні кошти підприємств.

Складна воєнно-політична  ситуація у країні.

Основні напрями діяльності:

Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності. Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, проведення ділових зустрічей з інвесторами щодо виявлення їхніх проблем та пошуку адекватних шляхів вирішення.

Проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу громади. Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.  Надання інформаційно-консультативної допомоги інвесторам щодо започаткування бізнесу на території сільської ради.

Сприяння у участі суб’єктів господарювання громади у вітчизняних та міжнародних виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів.

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2018 рік є:

 • сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;
 • забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;
 • недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва;
 • поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів підприємницької діяльності;
 • наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими пропозиціями товарами.

 

Основні напрямки діяльності які не потребують фінансування :

 • сприяння розвитку харчової та переробної промисловості;
 • надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринки;
 • активне просування продукції місцевих товаровиробників на традиційні  ринки, розширення зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції;
 • сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів;
 • забезпечення дотримання  вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;
 • недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
 • удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;
 • забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в процедурах прийняття регуляторних актів щодо встановлення оптимального розміру місцевих податків і зборів, орендної плати за використання приміщень і обладнання шляхом обговорення проектів таких актів на відкритих засіданнях виконкому, вироблення механізму реального партнерства між органом місцевого самоврядування та бізнесом;
 • проводити консультативні зустрічі з суб’єктами малого підприємництва з питань захисту прав споживачів, державної політики ціноутворення;
 • удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів дозвільного характеру через відділ надання адміністративних послуг;
 • максимально скоротити термін отримання документів дозвільного характеру;
 • забезпечення діяльності  установ торгівлі в усіх населених пунктах громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами першої необхідності.

 

Очікувані результати:

Збільшення залучених інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки громади.

 В 2018 році планується збільшення надходжень вітчизняних інвестицій. Підвищення ефективності використання незадіяних виробничих площ та вільних земельних ділянок.   

 

3.2  Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Проблемні питання:

    Суперечність та неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва.

    Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

    Недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

    Невпорядкованість та складність одержання дозволів на започаткування та проведення підприємницької діяльності.

    Труднощі з одержанням фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність необхідної застави та кредитної історії у суб’єктів малого підприємництва. Фактична недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток підприємництва виробничої сфери.

    Недостатньо оперативне розповсюдження серед підприємців інформації щодо змін у законодавстві України.

Основні напрямки діяльності які не потребують фінансування :

Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців. Постійне інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу.

Надання практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у підвищенні їх професійного рівня шляхом організації навчальних семінарів.

Подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра послуг.

Забезпечення реального партнерства між органами  місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців.

Очікувані результати:

Кількість малих підприємств - зросте. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб збільшиться  .

 

3.3 Розвиток внутрішньої торгівлі

Проблемні питання:

Низький рівень обсягу товарообороту на одну особу, у зв’язку з порівняно невеликими доходами населення громади.

Більшість сільського населення не має змоги отримати побутові послуги першої потреби за місцем проживання через відсутність стаціонарних об’єктів.

Основні напрямки діяльності які не потребують фінансування :

Створення умов для розширення мережі сучасних закладів торгівлі, та побутового обслуговування шляхом відкриття нових підприємств цього профілю.

Залучення інвестицій в розвиток торгівельної мережі та мережі побутового обслуговування населення.

Створення умов для активізації  виїзної торгівлі товарами першої необхідності у селах, де відсутня стаціонарна мережа підприємств. 

Очікувані результати:

Загальний продаж споживчих товарів у 2018 році зросте.

Підвищиться  рівнь  культури торговельного обслуговування населення громади.

Збільшиться кількість  сучасних магазинів та об’єктів побутового обслуговування  населення.

 

3. 4  Дорожньо-транспортний комплекс

Проблемні питання:

Стан автомобільних доріг постійно погіршується через хронічне недофінансування дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі. На даний час більша частина доріг місцевого значення потребує проведення капітального ремонту.

Основні  заходи що потребують фінансування

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1. Підсипка та профілювання доріг без твердого покриття в с. Межирічка ,с .Веприн, с.Ірша, с.Вирва, с.Вишевичі

Виконком сільської ради

Протягом року

100

100

0

Покращення інфраструктури та створення кращих умов для населення

2.Виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг з твердим покриттям

 с.Вишевичі   вул. В.Глубокова ,    Клевцова.

с.Межирічка  вул. Космонавтів, Лугова,

с .Веприн вул Стадіонна , Довгий куток,

с.Ірша,  вул. Н.Сосніної ,Миру, Гагаріна

Виконком

 

 сільської ради

Протягом року

350

350

0

Покращення інфраструктури та створення кращих умов для населення

Всього

 

 

450

450

0

 

Очікуванні результати:

Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг громади.

Зменшення аварійності на автошляхах громади.

Поліпшення транспортного сполучення сільських населених пунктів.

3.5 Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2018 рік є:

 • забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
 • забезпечення фінансової самодостатності території громади;
 • проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
 • зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
 • підвищення результативності бюджетних видатків;
 •  підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету,
 • своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;
 • налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;
 • забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі;
 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
 • забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв

 Основні  заходи що потребують фінансування

Перелік заходів

Відповідальні

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього.тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1.Провести нормативно грошову оцінку землі та встановлення меж населених пунктів

Викон -

ком сільської ради

Січень-липень

225

225

0

Збільшення надходжень до бюджету

ВСЬОГО:

 

 

225

225

0

 

 

РОЗДІЛ 4

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

4.1 Підвищення рівня соціальних послуг та соціальних стандартів життя

Перелік заходів

Відповідальні

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього.тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1. Реалізувати проекти з вуличного освітлення в с.Межирічка вул.Краснобірська , Шевченка, Лугова, Космонавтів.

Викон -

ком сільської ради

березень-травень

50

50

 

Покращення умов проживання

2. Завершити проекти з вуличного освітлення в с.Веприн

Викон -

ком сільської ради

Протягом року

25

25

 

Покращення умов проживання

3. Реалізувати проекти з вуличного освітлення в  с. Ірша

Викон -

ком сільської ради

Липень-грудень

100

100

 

Покращення умов проживання

4. провести ремонт огорожі кладовищ в с. Ірша , с.Вирва

Викон -

ком сільської ради

Протягом року

20

20

 

Покращення умов проживання

5 . Побудувати дитячі  майданчики в с. Веприн, с.Ірша

виконком сільської ради

Протягом року

60

 

60

Покращення умов для виховання дітей

6.Провести поточний  ремонт  в адмінприміщенні с. Межирічка (ремонт пічного опалення,заміна вікон,ремонт підлоги)

виконком сільської ради

Протягом року

30

15

15

Покращення умов для надання послуг

7.Провести поточний  ремонт  в адмінприміщенні с. Веприн  , заміна вікон

виконком сільської ради

Протягом року

30

15

15

Покращення умов для надання послуг

 Провести заходи з ліквідації стихійних смітєзвалищ

виконком сільської ради

Протягом року

35

35

 

 

ВСЬОГО:

 

 

350

260

90

 

 

РОЗДІЛ 5

Створення умов для надання якісних освітніх послуг.

Проблемні питання:

Незадовільний стан приміщень ,зношеність основних фондів, низький рівень енергоефективності.

Основні  заходи що потребують фінансування

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1.Виготовлення ПКД по проекту. «Капітальний ремонт класу під кабінет фізики Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул.Гагаріна,14, с.Ірша Радомишльського району

Житомирської області»

Виконком сільської ради, директор школи

Січень-лютий

10

10

0

Створення кращих умов для виховання дітей

2.Провести коригування проекту .Внутрішнє облаштування спортивного залу та санвузла Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул.Гагаріна,14, с.Ірша Радомишльського району Житомирської області.

Виконком сільської ради, директор школи

Січень -квітень

7,135

7,135

0

Коригування ПКД для завершення проекту.

3.Капітальний ремонт класу під кабінет фізики Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул.Гагаріна,14, с.Ірша Радомишльського району

Житомирської області

Виконком сільської ради, директор школи

Березень-травень

300,0

300,0

0

Створення кращих умов для виховання дітей

4.Внутрішнє облаштування спортивного залу та санвузла Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул.Гагаріна,14, с.Ірша Радомишльського району Житомирської області. (коригування)

виконком сільської ради

Квітень-серпень

1000

1000

0

Покращення умов для навчання  дітей

5.Капітальний ремонт мереж теплопостачання  Вишевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів що знаходиться за адресою Житомирська область Радомишльський район  с. Вишевичі  вул. Миру, 5

 

Виконком сільської ради, директор школи

Червень-вересень

1030

0

1030

Створення кращих умов для виховання дітей

6.Реконструкція дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І-го ступеня, за адресою: Житомирська область, Радомишльський район, с.Веприн, вул.Лугова,2

Виконком сільської ради, директор школи

Червень-серпень

399,7

0

399,7

Створення кращих умов для виховання дітей

7.Провести заходи з оздоровлення дітей

Виконком сільської ради, директор школи

Червень-серпень

100

100

0

оздоровлення дітей

 8.Провести заміну огорожі Вепринського НВК-ЗОШ І ступеня 

Адміністрація

Вепринського НВК, виконком сільської ради

Протягом року

70

70

 

Покращення умов для навчання  дітей

9. Провести заміну огорожі дитячого садочка с.Вишевичі

Адміністрація

ДНЗ, виконком сільської ради

Протягом року

116

116

0

Покращення умов для навчання  дітей

10.Виготовити  проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт дитячого садка с.Вишевичі

Адміністрація

ДНЗ, виконком сільської ради

Протягом року

40

40

0

Створення кращих умов для виховання дітей

11.Виготовити  проектно-кошторисну документацію та встановити прилад дистанційної передачі даних газового лічильника  в дитячому садочку с.Вишевичі

Адміністрація

ДНЗ, виконком сільської ради

Січень-вересень

50

50

0

Забезпечення вимог газопостачання

12.Виготовити  проектно-кошторисну документацію на дитячий садок с.Ірша

   Виконком сільської ради

Протягом року

100

50

50

Створення кращих умов для виховання дітей

13.Виготовити проектно-кошторисну документацію на повну термосанацію  приміщення Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів та  систему опалення з встановленням модульної котьні на твердому паливі

Виконком сільської ради, директор школи

Червень-Жовтень

100

50

50

Створення кращих умов для виховання дітей

14.придбати меблі для перших класів (3 комплекти)

Виконком сільської ради, директори  шкіл

Квітень -травень

46,3

46,3

0

Створення кращих умов для виховання дітей

15.придбати три комплекти техніки для перших класів (комп’ютер, ламінатор, багатофункціональний пристрій)

Виконком сільської ради, директори  шкіл

Травень-серпень

57

16,7

40,3

Створення кращих умов для виховання дітей

ВСЬОГО:

 

 

3426,14

1856,14

1570

 

 

РОЗДІЛ 6

Створення умов для надання якісних медичних послуг.

Проблемні питання:

Незадовільний стан приміщень ,зношеність основних фондів, низький рівень енергоефективності .

Основні  заходи що потребують фінансування

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього,

тис.грн

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

 

 

 

 

 

 

 

Провести поточний ремонт

Приміщення ФАПу в с.Межирічка

виконком сільської ради

Липень-жовтень

10

10

 

Покращення умов для населення

Виготовити ПКД на технічне переоснащення системи опалення  ,водопостачання та водовідведення .АЗПСМ с. Вишевичі

виконком сільської ради

Січень -березень

10

10

 

Покращення умов для населення

Реалізувати проект «технічне переоснащення системи опалення  ,водопостачання та водовідведення .АЗПСМ с. Вишевичі»

виконком сільської ради

Протягом року

300

 

300

Покращення умов для населення

Виготовити ПКД та реалізувати проект «Капітальний ремонт фасаду та коридорів амбулаторії ЗПСМ ( загальної практики сімейної медицини ) по вул. Миру, 16 в с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл.»

виконком сільської ради

Протягом року

260

260

 

Покращення умов для населення

Виготовити ПКД та реалізувати проект « Капітальний ремонт частини приміщень амбулаторії ЗПСМ ( загальної практики сімейної медицини ) по вул. Миру, 16 в с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл

виконком сільської ради

Протягом року

290

 

290

Покращення умов для населення

Підведення води від існуючої свердловини в приміщення амбулаторії в с. Ірша

виконком сільської ради

Протягом року

15

15

 

Покращення умов для надання медичних послуг

ВСЬОГО:

 

 

885

295

590

 

 

РОЗДІЛ 7

Створення умов для  розвитку культури та спорту.

Проблемні питання:

Незадовільний стан приміщень ,зношеність основних фондів, низький рівень енергоефективності .

Основні  заходи що потребують фінансування

Фото без опису

 

РОЗДІЛ 8

Соціальний захист населення

Основні  заходи що потребують фінансування

Фото без опису

8.1 Молодіжна та сімейна політика:

Проблемні питання:

Попередження проявам насильства та жорстокого поводження з дітьми, запобігання торгівлі людьми, гендерної рівності.

Основні напрями діяльності що не потребують фінансування:

Забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

Проведення роботи по формуванню правової культури, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування здорового способу життя, безпечної поведінки, правової освіти

Забезпечення проведення культурно-масових заходів для дітей та молоді.

Очікувані результати:

Зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ях сільської ради.

Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей сільської ради.

Підтримка ініціатив молоді щодо участі її у громадському житті.

 

8.2  СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Проблемні питання:

Залишається значною кількість сімей та осіб, які потребують соціальної підтримки.

Актуальною залишається проблема раннього виявлення, оцінки потреб надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

Зберігається негативна тенденція поширення шкідливих звичок та інших соціально-небезпечних хвороб, а також збільшення їх проявів серед молоді.

Відсутність в громаді соціального гуртожитку для осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Основні напрями діяльності що не потребують фінансування:

Раннє виявлення, облік, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

 Соціальна підтримка сімей, в яких під опікою/піклуванням виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі.

Очікувані результати:

Одержання населенням комплексу якісних соціальних послуг, у тому числі за місцем проживання.

Стабілізація кількості сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах.

 

8.3 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

Проблемні питання:

Стабільно високою є кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Необхідність розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Основні напрями діяльності що не потребують фінансування:

Захист прав та інтересів дітей

Запобігання дитячій бездоглядності.

Захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Профілактика правопорушень серед дітей.

Очікувані результати:

Налагодження чіткої системи роботи по захисту законних прав дітей.

Зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, створення умов для запобігання соціальному сирітству.

 

РОЗДІЛ 9.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

9.1 ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

Проблемні питання:

Недостатня кількість підрозділів місцевої пожежної охорони в сільській територіальній громаді.

Недостатнє фінансування заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в громаді.

Неналежний рівень обладнання закладів освіти, охорони здоров’я та культури засобами протипожежної безпеки.

Основні напрямки діяльності що не потребують фінансування:

Забезпечити належне фінансування виконання заходів пожежної безпеки громади.

Для забезпечення своєчасного реагування на пожежі та забезпечення безпеки життєдіяльності населення у віддалених населених пунктах громади,по можливості, створити підрозділи місцевої пожежної охорони.

З метою забезпечення пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності створити в закладах освіти, культури, охорони здоров’я добровільні пожежні дружини.

На консультаційних пунктах сільських рад проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки та життєдіяльності населення.

Через засоби масової інформації проводити постійну роботу щодо інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та дії під час їх виникнення.

Очікувані результати:

Покращення стану пожежної безпеки в громаді.

Зниження ймовірності ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.

 

РОЗДІЛ 10.

Моніторинг та оцінка результативності  реалізації  програми.

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях Вишевицької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Результати виконання Програми будуть оцінюватись за основними показниками соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади згідно з додатком №1.

 

Сільський голова :                                                        С.В. Гаврутенко

 

Докладніше можна переглянути за посиланням

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь