Вишевицька об'єднана територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Вишевицької сільської ради НА 2019 РІК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням №726 від 14.03.2019р.

Сорок перша сесія VII скликання    

Вишевицької сільської ради   

Радомишльського району  

Житомирської області

               

  Вишевицька сільська рада                                                                                               

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО -ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Вишевицької сільської ради НА 2019 РІК  

ЗМІСТ 

Вступ  

І. Соціально-економічна характеристика Вишевицької сільської об’єднаної територіальної громади                

1.1 Загальна характеристика                                                                                                                                                 

1.2. Економічний потенціал громади                                                                                                                                      

1.3 Інфраструктурне забезпечення                                                                                                                                        

1.4. Заклади бюджетної сфери                                                                                                                                               

1.5 Фінансово – бюджетна ситуація ОТГ                                                                                                                                  

ІІ. Аналіз сильних і слабких сторін Вишевицької ОТГ, можливостей і загроз (SWOT-аналіз) та сценарії розвитку громади           

ІІІ. Головна мета, основні напрями та завдання соціально-економічного розвитку Вишевицької ОТГ на 2019 рік                         

1. Стійкий розвиток економіки 

1.1. Промисловість 

1.2. Агропромисловий комплекс  

1.3. Розвиток підприємництва

1.4. Дорожньо-транспортний комплекс

1.5. Фінансово-бюджетна політика 

1.6. Інвестиційна політика  

2. Підвищення соціальних стандартів життя населення  

2.1. Зайнятість населення та ринок праці  

2.2. Соціальне забезпечення 

2.3. Створення умов для якісного надання медичних послуг та охорони здоров’я  

2.4. Створення умов для надання якісних освітніх послуг  

2.5. Культура  

2.6. Фізична культура і спорт 

3. Створення комфортного безпечного життєвого простору   

3.1. Побутова інфраструктура  

3.2. Екологічна безпека  

3.3. Цивільний захист та громадська безпека    

IV Фінансове забезпечення реалізації Програми соціально-економічного розвитку Вишевицької ОТГ на 2019 рік 

V.Моніторінг та оцінка результативності реалізації Програми

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Вишевицької сільської ради на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Методологічною основою розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (стаття 18) , постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України 30.03.2016 року № 75 затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

При її розробленні враховано головні стратегічні цілі, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385.

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Програми забезпечував виконавчий комітет Вишевицької сільської ради. Було опрацьовано матеріали, надані відділами з урахуванням пропозицій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконуючих обов’язків сільських старост, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку громади та наявних проблем у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку громади у 2019 році, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку громади.

РОЗДІЛ І. Соціально-економічна характеристика Вишевицької сільської об’єднаної територіальної громади

1.1.Загальнахарактеристика  

Територія Вишевицької сільської об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Радомишльського району Житомирської області.                                                                      Адміністративний центр громади знаходиться в с. Вишевичі.

Територія Вишевицької об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції сільських рад, що об’єдналися. Площа громади складає 111,92 кв.км. До складу ради входять села: Вишевичі, Веприн, Межирічка, Ірша, Вирва.

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення та південно-західною залізницею. Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складе 4 км, максимальна (1 населеного пункту) – 13,5 км.

Територія Вишевицької громади складає 111,92 кв.км (або 11192,73 га), що становить 8,5 % від території Радомишльського району.

Територія громади межує з півночі з Малинським районом , з заходу – з с.Меделівка та Краснобірка , з півдня та південного сходу – з с. Велика Рача, Чудин, Кримок, з сходу Городок, Біла Криниця, Макалевичі.

Загальна кількість мешканців громади складає 2887 осіб, у т.ч. дітей: дошкільного віку – 200, шкільного віку – 318, пенсійного віку -1038, працездатного населення -1331.

Фото без опису

Фото без опису

Гідрографічна сітка громади представлена найбільшою річкою – Тетерів , озерами та технічними водоймами.

Площа земель житлової та громадської забудови складає 403,35га.

Площа земель лісогосподарського призначення становить 2409,7 га.

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 7673,6 га.

Площа земель водного фонду складає 568,43 га.

На території громади наявні корисні копалини: глина, пісок.

Фото без опису

1.2. Економічний потенціал громади

На території Вишевицької громади зареєстровано 14 юридичних осіб та 30 фізичних осіб-підприємців.

В промисловості найбільшу питому вагу займають сільськогосподарські підприємства – вирощування овочевих та зернових культур.

В галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво.

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що здійснюють діяльність на території громади: ФГ “Межирічка”, ФГ “Тірас-2007”, СТОВ “Агрокомплекс-98”, ТОВ “Статус-Агро”, ФГ “Веприн”, ФГ “Острів”, ФГ “Світанок” ТОВ «Благодійний союз.

Також на території громади працюють такі бюджетоутворюючі підприємства як ТОВ «Юнігран» ВКФ «Роксана», Малинський лісгосп, Радомишльське ЛМГ.

На території громади функціонує 13 закладів торгівлі, 5 аптек та 4 заклади громадського харчування.

1.3. Інфраструктурне забезпечення

За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту здійснюється перевезення по 3 автобусних маршрутах на внутрішньо обласній маршрутній мережі. Завдяки близькому розташуванню до залізничної станції частково задовольняються потреби жителів громади на міжобласні пасажирські перевезення.

На території громади газифіковано 2 населених пункти: с. Вишевичі, с Веприн.

Телефонним зв’язком забезпечені всі населені пункти громади.

Протяжність комунальних доріг на території громади складає 53,3 км.

У тому числі: - з асфальтним покриттям 14,9 км - з щебневим покриттям 4 км - без твердого покриття (грунтові) 34,4       Зовнішнє вуличне освітлення наявне в 4 населених пунктах, загальна протяжність складає 21 км.

1.4. Заклади бюджетної сфери

За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території функціонують:

В сфері охорони здоров’я КНП Вишевицька АЗПСМ, до складу якого входять 3 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с.Вишевичі та с. Ірша);

5 закладів освіти, а саме:1 ліцей з філією , 1 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, та 2 дошкільний навчальний заклад;

9 закладів культури: 4 бібліотеки, 5 будинків культури та клубів;

Вишевицький територіальний центр соціального обслуговування населення;    

Фото без опису                                                                        

1.5 Фінансово – бюджетна ситуація

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ВИШЕВИЦЬКОЇ ОТГ, МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ (SWOT-аналіз) ТА СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

SWOT-аналізу розвитку Вишевицької об’єднаної територіальної громади здійснено з метою ідентифікації проблем та вибору пріоритетних напрямків розвитку громади.

Врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що загрожують реалізації сильних сторін громади та ще більшому послабленню слабких сторін розвитку території, допоможе об’єктивно зважити потенціал соціально-економічного розвитку , оцінити реальність розробленої Програми.

Фото без опису

Фото без опису

Сценарії розвитку – один з методів прогнозування, окремий розділ стратегічного управління.

Традиційно розглядають три головних сценарії розвитку:

1) Песимістичний - більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем «спрацюють» і ці ризики настануть з високою імовірністю, значно погіршать існуючу ситуацію незважаючи на зусилля з впровадження Програми.

2) Базовий, або трендовий - все у зовнішньому оточенні «йде, як сьогодні», зовнішні можливості і загрози, що виникають - взаємокомпенсуються.

3) Оптимістичний - демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива без значних зусиль «з середини системи» через вдалий збіг обставин і підтримку сильних сторін розвитку території зовнішніми можливостями.

Беручи до уваги демографічні тенденції, аналіз соціально-економічної ситуації, можна припустити, що найбільш імовірним є «базовий» сценарій розвитку Вишевицької ОТГ. Однак, завдяки злагодженим зусиллям усіх зацікавлених сторін, у першу чергу – органів влади та місцевого самоврядування, можна створити умови для наближення сценарію розвитку до «оптимістичного».

Крім того, були взяті до уваги такі базові припущення:

- перспективні зміни національного законодавства не погіршуватимуть ситуацію в країні в цілому та в Вишевицькій ОТГ зокрема; - буде забезпечене належне управління реалізацією Програми;

- буде забезпечене належне фінансування проектів та цільових програм.

Одних лише коштів бюджету ОТГ буде не достатньо для впровадження усіх ініціатив. Тому слід максимально використовувати можливості соціального партнерства та залучення ресурсів як з вітчизняних, так і з міжнародних джерел.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ГОЛОВНА МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИШЕВИЦЬКОЇ ОТГ НА 2019 РІК

Головна мета Програми соціально-економічного розвитку Вишевицької об’єднаної територіальної громади – це створення реальних умов для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку громади задля задоволення потреб населення громади.

Фото без опису

Програма соціально-економічного розвитку Вишевицької ОТГ будується на чотирьох пріоритетних напрямків розвитку Вишевицької ОТГ. Обрані пріоритетні напрямки будуть реалізовані через заходи, цільові програми та розроблені проекти розвитку.

Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань Вишевицької ОТГ

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

 Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку Вишевицької громади у 2019 році є:

- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

- ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу;

- реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави;

- залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

- продовження удосконалення мережі освітніх закладів та закладів культури;

- покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних послуг населенню;

- покращення інфраструктури та благоустрою.

1. Стійкий розвиток економіки.

Серед пріоритетних напрямків розвитку Вишевицької ОТГ напрямок «Стійкий розвиток економіки» є базовим.

На перспективу тип спеціалізації господарського комплексу Вишевицької ОТГ визначений як сільськогосподарське виробництво, переробка продукції сільськогосподарського виробництва, розвиток малого і середнього бізнесу.

В громаді є передумови для нарощування переробного промислового потенціалу за рахунок вільних трудових ресурсів та наявності територій, які можуть використовуватися під розміщення виробничих потужностей.

Успішність малих та середніх підприємств значною мірою залежить від доступності зовнішніх фінансових ресурсів, але для постійного розвитку необхідний ще доступ до інформації, сприяння з боку місцевої влади, інвестиції в нові технології, співпраця з іншими підприємствами, виробничі та коопераційні зв’язки і доступ до нових ринків збуту.

Для створення сприятливих умов ведення бізнесу в Вишевицької ОТГ необхідні зусилля влади, направлені на:

- подолання адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;

- всебічну підтримку пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва з урахуванням специфіки сільськогосподарської території;

- подальше розвинення співробітництва влади з підприємницькою громадськістю;

- стимулювання підприємницької активності з метою зниження соціальної напруги, насамперед, за рахунок створення нових робочих місць та самозайнятості населення.

1.1. Промисловість Промисловість на території громади представлена підприємствами – ТОВ «Юнігран» , ДП «Малинський лісгосп» ,ДП «Радомиш

льське ЛМГ» ТОВ «Роксана»

1.2.Агропромисловий комплекс

Вишевицька ОТГ по пріоритету виробництва є сільськогосподарською. Спеціалізується на виробництві зернових, овочевих і технічних культур та тваринництві.

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 7673,6 га.

Господарською діяльністю займається 10 господарств різної форми власності, з яких: ФГ - 7, ТОВ (СТОВ, ТОВ) - 3

Провідними господарствами громади, що займаються вирощуванням зернових овочевих та технічних культур є :

ФГ “Межирічка”, ФГ “Тірас-2007”, СТОВ “Агрокомплекс-98”, ТОВ “Статус-Агро”, ТОВ «Благодійний союз»

У структурі посівних площ провідне місце відіграють зернові, овочеві , та технічні культури.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення у 2019 році:

- відсутність переробки сільгосппродукції;

- постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства;

- малоефективна державна фінансова підтримка галузі тваринництва, збитковість виробництва продукції тваринництва;

- низькі закупівельні ціни на продукцію сільського господарства;

- повільний розвиток інфраструктури збуту аграрної продукції, неспроможність наявної інфраструктури аграрного ринку забезпечити його ефективну діяльність;

- низький рівень технічного то технологічного переоснащення галузі;

1.3. Розвиток підприємництва

Малий та середній бізнес забезпечує вагомий внесок у вирішенні проблем зайнятості, формуванні дохідної частини бюджетів всіх рівнів.

Для провадження підприємницької діяльності створюються сприятливі умови.

Станом на 01.01.2018 року в Вишевицькій ОТГ кількість діючих суб’єктів підприємництва складала 44 одиниці, у тому числі 14 юридичних осіб та 30 фізичних осіб-підприємців.

У 2019 році буде продовжуватись робота щодо створення належних умови для розвитку підприємницької діяльності, удосконалення регуляторних процесів, формування реального партнерства між органами влади і малим бізнесом, підтримка та розвиток малого і середнього підприємництва як базису зайнятості.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення у 2019 році:

- Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

- Недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

- Невпорядкованість та складність одержання дозволів на започаткування та проведення підприємницької діяльності.

- Труднощі з одержанням фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність необхідної застави та кредитної історії у суб’єктів малого підприємництва. Фактична недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток підприємництва виробничої сфери.

- Недостатньо оперативне розповсюдження серед підприємців інформації щодо змін у законодавстві України.

- Обмеженість фінансових ресурсів суб’єктів підприємства, які можна було б спрямувати на зростання виробничих потужностей, створення нових робочих місць;

- недостатній рівень ресурсного, консультативного, інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- недостатній рівень розвитку інфраструктури підтримки підприємництва;

- низький рівень залучення молоді, сільського населення до занять підприємницькою діяльністю.

Основні напрями діяльності:

-сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва;

- поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів підприємницької діяльності;

- наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими пропозиціями товарами.

- сприяння розвитку харчової та переробної промисловості;

- надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринки;

- активне просування продукції місцевих товаровиробників на традиційні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції;

- сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів;

- забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;

- недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;

- удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

- здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;

- забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в процедурах прийняття регуляторних актів щодо встановлення оптимального розміру місцевих податків і зборів, орендної плати за використання приміщень і обладнання шляхом обговорення проектів таких актів на відкритих засіданнях виконкому, вироблення механізму реального партнерства між органом місцевого самоврядування та бізнесом;

- проводити консультативні зустрічі з суб’єктами малого підприємництва з питань захисту прав споживачів, державної політики ціноутворення;

- удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів дозвільного характеру через відділ надання адміністративних послуг;

-максимально скоротити термін отримання документів дозвільного характеру;

- забезпечення діяльності установ торгівлі в усіх населених пунктах громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами першої необхідності.

1. 4 Дорожньо-транспортний комплекс

Проблемні питання:

Стан автомобільних доріг постійно погіршується через хронічне недофінансування дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі. На даний час більша частина доріг місцевого значення потребує проведення капітального ремонту.

Основні заходи що потребують фінансування

Перелік заходів

Фото без опису

 Очікуванні результати:

Покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг громади.

Зменшення аварійності на автошляхах громади.

Поліпшення транспортного сполучення сільських населених пунктів.

1.5 Фінансово-бюджетна політика

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2019 рік є:

-забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;

- забезпечення фінансової самодостатності території громади;

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;

- підвищення результативності бюджетних видатків;

- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету,

- своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;

- налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;

- забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі;

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;

-забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;

- забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв

1.6 Інвестиційна політика

Залучення інвестицій є одним з ключових завдань соціально-економічного розвитку Вишевицької ОТГ.

Головним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств, які спрямовуються на оновлення машинно-транспортного парку в сільськогосподарському виробництві.

З метою підтримки розвитку соціальної сфери активно ведеться робота по залученню коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних організацій.

За рахунок залучених у 2018 році коштів обласного бюджету проведені заходи з енергозбереження Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів . За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році реалізовано 2 проектів загальною вартістю 1408,000 тис.грн.,

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення у 2019 році:

- створення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

- популяристична діяльність щодо інвестиційних можливостей та потенціалу громади;

- реалізація інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками.

Основні напрями діяльності:

Створення інвестиційного паспорту громади , забезпечення його оновлення.

Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності.

Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, проведення ділових зустрічей з інвесторами щодо виявлення їхніх проблем та пошуку адекватних шляхів вирішення.

Проведення активної інформаційної політики щодо інвестиційного потенціалу громади.

Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.

Надання інформаційно-консультативної допомоги інвесторам щодо започаткування бізнесу на території сільської ради.

Сприяння у участі суб’єктів господарювання громади у вітчизняних та міжнародних виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів.

2. Підвищення соціальних стандартів життя населення.

Якість життя населення є головною передумовою розвитку людського капіталу та одночасно засобом і метою посилення конкурентоспроможності на рівні регіону та країни. Підвищення якості життя населення є одним із ключових чинників конкурентоспроможності території, оскільки є чинником залучення інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального капіталу та, з іншого боку, стримує відтік людського і фінансового капіталу.

Безумовно, більшість позицій, за якими визначається рівень якості життя, залишаються під впливом політики національного рівня. Однак, є ряд аспектів якості життя, на які можна впливати на рівні громади.

Підвищення якості життя мешканців – комплексна мета розвитку Вишевицької ОТГ, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх пріоритетних напрямків Програми. Вона досягається на основі оптимізації використання внутрішнього потенціалу громади, врахування особливостей організації економічної діяльності, а також етнокультурних цінностей населення.

Управлінська й фінансова самостійність громади при зростанні її бюджетної спроможності дозволить утримувати інфраструктуру й підвищуватиме соціально-економічні стандарти проживання мешканців громади в сільській місцевості. При цьому використовуватимуться власні та залучені кошти громади, кошти державних субвенцій, міжнародних-донорів та гуманітарних організацій

2.1. Зайнятість населення та ринок праці

Вживаються заходи, спрямовані на створення громадянам рівних можливостей для продуктивної та гідної праці. Ситуація на ринку праці громади протягом останніх років визначалась загальним соціально-економічним станом та формувалась під впливом як загальнодержавних, так і регіональних тенденцій розвитку.

Основні проблеми і питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- наявність тіньових відносин у малому та середньому бізнесі при працевлаштуванні незайнятого населення;

- невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, заявленим роботодавцями вакансіям;

- низький розмір заробітної плати у вакансіях, наданих роботодавцями до центру зайнятості

- ускладнене працевлаштування мешканців сільської місцевості, сезонність їх праці.

2.2. Соціальне забезпечення

Одним із напрямків соціально-економічного розвитку громади є соціальний захист населення, надання соціальних послуг відповідно до встановлених стандартів.

Згідно зі ст.7 Закону України „Про соціальні послуги” на виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про удосконалення управління в сфері соціального захисту населення” на контролі перебуває виконання заходів щодо соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких громадян та інвалідів. Відділення соціальної допомоги вдома, в якому 5 соціальних робітників обслуговує 37осіб.

Протягом року надавалася допомога одиноким громадянам похилого віку по догляду за господарчими будівлями та житлом, доставці ліків, продуктів, проведенні робіт на присадибних ділянках

Соціально правовий захист прав дитини забезпечується фахівцем у справах дітей.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- забезпечення ефективного соціального обслуговування населення громади;

- недостатній рівень організації соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх соціальним житлом;

- ризик виникнення насильства стосовно дітей в функціонально неспроможних сім’ях;

- відсутність вторинної зайнятості молоді;

- низький рівень відповідального ставлення молоді до власного здоров’я, формування здорового способу життя;

- підбір кандидатів в патронатні вихователі, наставники, прийомні батьки та батьки-вихователі;

- створення на території громади принаймні однієї прийомної сім’ї;

- забезпечення соціальним та власним житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- придбання 5 велосипедів для соціальних робітників;

2.3.Створення умов для якісного надання медичних послуг та охорони здоров’я

В рамках реформування системи охорони здоров’я, з метою впровадження нових підходів щодо організації роботи медичних закладів та їх фінансового забезпечення, покращення якості медичного обслуговування в Вишевицькій ОТГ, рішенням сесії сільської ради створено комунальне некомерційне підприємство «Вишевицька АЗПСМ » У підпорядкуванні якого знаходиться:

- Вишевицька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини;

- Іршанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини;

- 2 фельдшерських пунктів.

З метою отримання коштів за програмою державних фінансових гарантій буде підписано договір з Національною службою здоров’я України фінансування КНП «Вишевицька АЗПСМ» буде здійснюватися за принципом «Гроші йдуть за пацієнтом».

В 2018 році на території ОТГ стартувала кампанія «Обери свого лікаря» і року вже 70% населення громади підписали декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги.

Проведена значна робота з укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. Всі робочі місця лікарів обладнані комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, розпочато будівництво Іршанської амбулаторії ЗПСМ вартістю 7200,000 тис. грн.

Показник питомої ваги населення, яке здійснило вибір лікаря первинної ланки, становитиме не менше 90%.

До кінця 2019 року буде завершено будівництво Іршанської амбулаторії ЗПСМ Планується розробити проектно-кошторисну документацію на технічне переоснащення системи теплопостачання Вишевицької АЗПСМ Внутрішне облаштування та улаштування санвузлів.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- завершення будівництва Іршанської амбулаторії ЗПСМ;

- впровадження реформи другої ланки системи охорони здоров’я;

- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я;

- поповнення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я;

- забезпечення сільських населених пунктів широкополосним якісним інтернет-зв’язком для впровадження телемедичних технологій;

- впровадження системи утилізації медичних відходів у відповідності до чинного законодавства.

Основні заходи що потребують фінансування в 2019 році

Фото без опису

 2.4. Створення умов для надання якісних освітніх послуг.

Розвиток освіти Вишевицької ОТГ протягом 2018 року характеризувався стабільними якісними і кількісними показниками.

В Вишевицькій ОТГ функціонує:

- 2 заклади дошкільної освіти і один дошкільний підрозділ в закладі загальної середньої освіти. Всього працює 6 груп.

- 2 закладів загальної середньої освіти, серед яких 1 ліцей (опорний заклад з однією філією),

1 заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;

Проведена значна роботу по збільшенню рівня охоплення дітей дошкільною освітою. Станом на 01.12.2018 року різними формами дошкільної освіти охоплено 118 дітей дошкільного віку, що становить 96 % від загальної кількості дітей віком від 3 до 6 років. Охоплення дітей п’ятирічного віку становить 100

Відкрито другу групу на 25 місць в Межиріцькій філії КУ «Вишевицький ліцей».

За рахунок коштів місцевого бюджету організоване безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкової школи та для дітей пільгової категорії.

З 3 населених пунктів Вишевицької ОТГ до 2 шкіл громади здійснювалось підвезення учнів та педагогічних працівників.

Для літнього оздоровлення та відпочинку дітей в позаміських таборах з місцевого бюджету виділено 60 тис. грн., в пришкільних таборах – 40 тис. грн.

В 2018 році на покращення матеріально-технічної бази було спрямовано 1,6 млн. грн.

В рамках реалізації загальноукраїнської реформи «Нова українська школа» укладені договори на постачання засобів навчання для початкових класів для всіх закладів загальної середньої освіти громади , очікується поставка кабінетів , хімії, фізики для опорного закладу.

Проведена значна роботу по здійсненню ремонтних робіт закладів загальної середньої освіти.

За рахунок місцевого бюджету та спонсорських коштів завершені ремонтні роботи по заміні вікон в Іршанській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 50,000 тис.грн. На 830,000тис. грн. виконано роботи по проекту «Внутрішнє облаштування спортивного залу та санвузла Іршанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що знаходиться за адресою: вул.Гагаріна,14, с.Ірша Радомишльського району Житомирської області.»

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад реалізовано проект «Капітальний ремонт мереж теплопостачання Вишевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів що знаходиться за адресою Житомирська область Радомишльський район с. Вишевичі вул. Миру, 5» вартістю 1030,000 тис.грн

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення у 2019 році:

- здійснення модернізації та капітального ремонту закладів освіти;

Основні заходи що потребують фінансування в 2019 році 

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

2.5. Культура

Мережа культурно-дозвіллєвих закладів громади налічує 5 клубних закладів, 4 бібліотеки. Мережа культурно-освітніх закладів є достатньою і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

Основним напрямком в роботі закладів культури є забезпечення культурного, інформаційного обслуговування та організація дозвілля населення, що передбачає проведення державних, професійних свят, концертів, вечорів відпочинку, виставок.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення у 2019 році:

- збереження кадрового потенціалу сільських закладів культури;

- оснащення бібліотек сучасною комп’ютерною технікою та забезпечення доступу до мережі Інтернет;

- створення опорної публічної бібліотеки з філіями в старостинських округах громади.;

- виготовлення документації на право власності на будівлі та земельні ділянки, технічних паспортів сільських закладів культури;

- перепрофілювання сільських Будинків культури та сільських клубних закладів в центри дозвілля та культурного розвитку Вишевицької ОТГ.

З метою покращення матеріально-технічної бази об’єктів культури та розвитку сфери, необхідно вирішити питання щодо капітального ремонту будівлі Вишевицького та Вепринського Будинків культури; капітального ремонту сільського клубу с. Ірша, Вирва, Межирічка.

Основні заходи що потребують фінансування в 2019 році

Фото без опису

2.6 Фізична культура і спорт

Приділяється значна увага підтримці та розвитку сфери фізичної культури та спорту

На території громади діє три футбольні команди, районна організація ВФСТ «Колос»

Функціонує 3 футбольні поля , 3 спортзали, 5 спортивних майданчиків.

Ведеться робота по залученню широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, зміцнення їх здоров’я, а також пошук із числа сільської молоді, сільських школярів, талановитих спортсменів для поповнення ними національних збірних команд України.

До занять фізичною культурою та спортом в цілому залучено понад 150 осіб.

Пріоритетними видами спорту є, волейбол, шахи та шашки, футбол. Для участі збірних команд Вишевицької ОТГ в змаганнях з футболу та волейболу придбана спортивна форма та спортивна екіпіровка

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- проведення капітального ремонту спортивного залу Вишевицького ліцею;

- встановлення спортивного майданчику зі штучним покриттям;

- облаштування та підтримка спортивних об’єктів громади;

- покращення матеріально-технічного забезпечення закладів;

- сприяння проведенню на належному рівні спортивно-масових заходів, успішного виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- збільшення кількості проведених змагань серед учнівської молоді з метою покращення фізкультурно-масової роботи та здоров’я серед підростаючого покоління;

- облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян шляхом залучення коштів місцевих бюджетів та спонсорів і меценатів.

Основні заходи що потребують фінансування в 2019 році

Фото без опису

 3.Створення комфортного безпечного життєвого простору

3.1. Побутова інфраструктура

Сфера внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства та надання побутових послуг є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль, як у формуванні загальноекономічного потенціалу території, так і у забезпеченні потреб населення у товарах та послугах.

На початок 2018 року в цій галузі здійснювали діяльність 17 підприємств, з них: 13 об’єктів торгівлі.,4 підприємства громадського харчування.

Сьогодні практично всі населені пункти Вишевицької ОТГ охоплені торгівельним обслуговуванням, у тому числі виїзним; населення забезпечене в необхідному обсязі товарами першої необхідності та повсякденного попиту.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- недопущення надходження до споживчого ринку громади недоброякісних продуктів харчування;

- забезпечення насичення торгівельної мережі громади товарами місцевих сільгоспвиробників;

- покращення побутового обслуговування в сільській місцевості.

3.2. Екологічна безпека

Екологічна політика громади зосереджена на формуванні безпечного стану довкілля, раціональному використанні і відтворенні природних ресурсів, запобіганні і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереженні природних ресурсів, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних та природних територій, пов’язаних з їх охороною та ефективним використанням.

Довкілля Вишевицької ОТГ відрізняється від інших територій області слабким розвитком промисловості, тому екологічне навантаження на навколишнє природне середовище незначне, що позитивно впливає на чистоту атмосферного повітря, підземні та поверхневі води, стан земель.

В рамках проведення акцій з озеленення, благоустрою та санітарної очистки в населених пунктах Вишевицької ОТГ колективами підприємств та установ громади були проведені заходи по упорядкуванню територій парків, скверів, висаджено 500 саджанців кущів, 2000 саджанців дерев. Очищено лісосмуги та наведено порядок на закріплених, прилеглих територіях.

Екологічна ситуація в громаді залишається порівняно стабільною, проте проблеми місцевого масштабу все одно залишаються.

Вирішення потребує питання розчищення та відновлення гідрологічного режиму і санітарного стану р. Тетерів .Основними негативними моментами є змив ґрунтів в період підтоплення, інтенсивне заростання очеретом та іншою рослинністю, забруднення річки, погіршення самоочисної здатності та ін. При опадах та піднятті рівня води виникають затори та завали. З кожним роком ці процеси прогресують, посилюють замулення русла та призводять до обміління річки. За рахунок коштів місцевого бюджету періодично проводяться роботи по ліквідації завалів, несанкціонованих звалищ, але їх обмеженість не дозволяє вирішувати більш серйозні питання. Тому на сьогодні, враховуючи прогресивність обміління річки, є нагальна потреба у виконанні робіт з розчищення, поліпшення санітарного стану та екологічного покращення р. Тетерів.

Потребує також вирішення питання проведенні інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах Вишевицької ОТГ.

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- організація роботи зі збору побутових відходів, поводження з відходами, облаштування місць для накопичення відходів в сільських населених пунктах;

- проведення робіт з розчищення та відновлення гідрологічного стану р.Тетерів;

- проведення улаштування та паспортизації полігону ТПВ;

- озеленення населених пунктів громади, облаштування та благоустрій місць відпочинку населення;

- проведення інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах громади;

- охорона і раціональне використання водних, земельних, природних ресурсів.

3.3. Цивільний захист та громадська безпека

Проведена інвентаризація захисних споруд, покращено стан утримання 2 захисних споруд.

Розробляється план створення підрозділів місцевої протипожежної охорони, пройдені навчання посадових осіб комісії з евакуації населення та керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Відкрита поліцейська станція

Основні проблеми та питання, які потребують вирішення в 2019 році:

- застаріле обладнання системи оповіщення, модернізація системи оповіщення, яка не проводилася з радянських часів;

- недостатня кількість засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення;

- відсутність фінансування розвитку і вдосконалення системи цивільного захисту;

- посилення громадської безпеки населення.

IV. Фінансове забезпечення реалізації Програми соціально - економічного розвитку Вишевицької ОТГ на 2019 рік

Фінансування реалізації Програми соціально-економічного розвитку Вишевицької об’єднаної територіальної громади на 2019 рік буде відбуватись за рахунок державного, обласного, місцевого бюджетів, залучених коштів, інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

V.Моніторінг та оцінка результативності реалізації Програми

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації Програми соціально-економічного розвитку Вишевицької об’єднаної територіальної громади.

У ході моніторингу виконання Програми вирішуються наступні завдання:

- стимулювання реалізації Програми в цілому та в окремих завданнях;

- оцінка ступеню досягнення бачення, пріоритетних завдань Програми, надання інформації для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи їх коригування;

- оцінка ступеню реалізації цілей Програми.

Зведений аналітичний звіт виноситься на розгляд сесії Вишевицької сільської ради.

Пропозиції щодо внесення змін до Програми соціально- економічного розвитку Вишевицької ОТГ розглядаються і обговорюються на засіданнях постійно діючих депутатських комісіях і виносяться на розгляд сесії сільської ради.

 

Сільський голова :                                                               С.В. Гаврутенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь